top of page

Fjellparkområdet oppgraderes!

I samarbeid med Flekkefjord kommune planlegges det for en ny hovedscene og en fjellpark som er optimal til bruk for langt flere brukere, året rundt. Følg med i tiden som kommer for spennende oppdateringer i saken.

Er du interessert i å bidra? Det vil i 2024 være mulig å gi støttemidler til byggingen av nytt hovedscenebygg og utforming av det nye Fjellpark-området. En park med stort potensiale! Som sponsor er du med på å sikre et kulturrikt Flekkefjord, en levende by i utvikling, og festivalens fremtid.


Hvorfor er det viktig for oss? I over 40 år har Fjellparkfestivalen vært en idealistisk læringsarena for både unge musikere og arrangører. En festival ført frem gjennom flere generasjoner. La oss sikte oss inn på minst 40 år til! 

Fjellparkfestivalen barn.jpeg
Fjellpark-prosjektet: About Us
bottom of page